Mac Cafe

Tin tức - Blog

[tips] Đặt mật khẩu cho Folder

Đăng bởi : Admin28/02/2017

Bạn không muốn cho ai tùy tiện xem những Dữ liệu của bạn,bằng các tiện ích có sẳn trong OSX ,bạn dể dàng tạo một mật khẩu cho DATA của mình bằng DISK UTILITY.

Bạn mở tiện ích Disk Utility và chọn Disk Image from Folder.

 

  • Sau đó chọn Folder mà mình muốn đặt mật khẩu,ở đây của mình là Folder 
  • Bạn chọn Image 

 

  • Một hình ảnh Save as hiện ra.
  • Mình Chọn Folder cần lưu dưới dạng .DMG
  • Tag: Bạn đặt sau để dể dàng tìm.
  • Where : Là nơi bạn lưu Folder của mình đặt mật khẩu.
  • Image Format : Mình chọn là READ/WRITE
  • Encryption : Chọn 128-bit ASE encryption (recommnended)
  • Tiếp tục bạn chọn SAVE.

 

Tiến trình tạo file DMG sẽ diển ra như hình dưới.

Bạn sẽ đặt mật khẩu cho Folder của mình

Nếu bạn tick vào Remember password in my keychain thì OSX sẽ nhớ luôn mật khẩu của bạn.

 

 

Cuối cùng là sẽ tạo ra Folder như trong hình.

 

 

 

Bạn cũng có thể mở Folder đã đặt Pass ra bằng cách Double Click vào và gỏ mật khẩu mà bạn đặt.

 

Mac-Cafe : www.mac-cafe.vn

Địa chỉ: Số 7 Trần Nguyên Hãn, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội

Bình luận (0)

Viết bình luận :