Mac Cafe

Tin tức - Blog

Gỡ bỏ Mackeeper - Phần mềm lừa đảo người dùng

Gỡ bỏ Mackeeper - Phần mềm lừa đảo người dùng

Đăng bởi : Admin28/02/2017

1. Nếu Mackeeper đang chạy. Click chuột phải vào icons trên thanh dock và chọn quit 2. Nhấn tổ hợp phím "Shift + Command + G" và copy đoạn lênh sau : /Library/Application Support/MacKeeper     3. Tại đây bạn hãy tìm và xoá các file sau đây :  /Library/LaunchDaemons/com.zeobit.MacKeeper.AntiVirus /Library/LaunchDaemons/com.zeobit.MacKeeper.plugin.AntiTheft.daemon Home/Library/Caches/com.zeobit.MacKeeper Home/Library/Caches/com.zeobit.MacKeeper.Helper Home/Library/LaunchAgents/com.zeobit.MacKeeper.Helper Home/Library/LaunchAgents/com.zeobit.MacKeeper.plugin.Backup.agent Home/Library/Preferences/com.zeobit.MacKeeper.plist Home/Library/Preferences/com.zeobit.MacKeeper.Helper.plist     4. Truy cập vào Keychain qua đường dẫn sau: Applications -> Utilities -> Keychain Access Mở khoá Keychain...