Mac Cafe

Tin tức - Blog

Cách thoát MDM trên Macbook như thế nào?

Cách thoát MDM trên Macbook như thế nào?

Đăng bởi : Tạ Minh Châu23/03/2020

Nếu một ngày Macbook của bạn cứ luôn nhận thông báo về "Device Enrollment" ở phía góc trái màn hình rất khó chịu. Hay khi bạn cài lại máy bạn luôn thấy xuất hiện thông báo về : "Remote Management" thì có nghĩa là Macbook của bạn đang bị dính Profile (MDM) rồi đó. Tắt thông báo này không quá khó khăn...