Mac Cafe

Tin tức - Blog

Profile

Profile

Đăng bởi : Nguyễn Thế Hiển08/05/2018

B1: Cài đặt mới 

B2: khởi động lại Cmd + R

xong dzô terminal gõ lệnh

csrutil disable

xong enter rồi reboot lại

B3: vào trong hệ điều hành chạy Terminal 

launchctl unload -w /System/Library/LaunchAgents/com.apple.notificationcenterui.plist

Nhập pass 

OK 

Reboot lại 

sudo defaults write /System/Library/LaunchAgents/com.apple.notificationcenterui KeepAlive -bool false

 

Bình luận (0)

Viết bình luận :